Kojące palce Pani Flory

Tam gdzie kończę się ja a zaczyna środowisko zwane światem, tam jest miejsce spotkań i wymiany. Tam zachodzą procesy pobierania powietrza, wody i pokarmu. Tam wydalamy resztkowe substancje naszych wewnętrznych przemian. Tam staje się dla środowiska jasne w jakiej jesteśmy kondycji i czego od niego oczekujemy by dalej być jakąś znaczącą zmienną w tym wielkim … Continue reading Kojące palce Pani Flory